Ana Maria Drăgan
avocat - mediator | Baroul Iasi | 0741.004.109

Domenii de activitate


gavel

Drept Comercial, Drept Administrativ si Procedura Insolventei

 • Consultanţă privind redactarea şi derularea contractelor comerciale
 • Infiinţări de societăţi comerciale
 • Modificarea actelor constitutive (cesiuni, deschidere puncte de lucru, extindere obiecte de activitate, etc)
 • Recuperarea creantelor, somaţii de plată, insolvenţă
 • Asistarea companiilor la negocierea contractelor
 • Litigii de concetncios administrativ
 • Plangeri contraventionale
 • Redactare cerere deschidere procedura insolventei
 • Redactare cerere de inscriere la masa credala, intampinari, etc
 • Reprezentare juridica tribunal, lichidator, atat in ceea ce priveste creditorii cat si debitorii

Dreptul Muncii

 • Consultanţă şi asistenţă juridică acordată societatilor comerciale in privinţa raporturilor de muncă
 • Consultanţă privind redactarea contractelor de muncă
 • Consultanţă şi reprezentare juridică in litigiile de muncă, atat a persoanelor fizice cat şi juridice
 • Consultanţă privind redactarea regulamentului intern, a fişei postului şi a contractului colectiv de muncă
 • Consultanţă privind clauza de fidelitate şi clauza de neconcurenţă
 • Asistenţă juridică in diverse proceduri administrative privind desfacerea contractului individual de muncă

Drept Civil

 • Consultanţă, asistentă şi reprezentare juridică in materia drepturilor reale (drept de proprietate, drept de servitute, drept de abitaţie, dobandirea şi transmiterea dreptului de proprietate, drept succesoral)
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică in materia dreptului funciar
 • ţă, asistenţă şi reprezentare juridică in materia contravenţiilor
 • Asistenţă şi reprezentare in fata notarului public
 • Executarea hotărarilor date de instanţa judecatorească
 • Asistenta si reprezentare juridica in dosare privind succesiunile si partajul
roba

Drept Penal

 • Asistenţă juridică in faza de cercetare penală
 • Asistenţă juridică in faţa instanţei de judecată

Dreptul Familiei

 • Asistenţă şi reprezentare juridică in acţiuni de divorţ
 • Asistenţă şi reprezentare juridică in acţiuni privind incredintarea spre crestere şi educare a copiilor minori
 • Acţiuni privind stabilirea pensiei de intreţinere
 • Acţiuni privind stabilirea programului de vizita a minorilor
 • Acţiuni privind partajul bunurilor comune
 • Cerere pentru suplinire acord parental.

Activităţi de mediere

 • Medierea reprezintă o negociere asistată de un terţ (mediatorul), respectiv o tehnică consensuală de rezolvare a conflictelor, constand intr-o comunicare permanent orientată către incheierea unei inţelegeri intre părti care au atat interese comune, cat şi divergenţe. Mediatorul propune părtilor in procedura de mediere o soluţie, fără a avea dreptul de a o impune acestora.

Dreptul protectiei consumatorilor

 • actiuni in instanta pentru anularea clauzelor abuzive din contractele cu bancile( comision de risc, comision de administrare, comision de acordare credit)
 • actiuni privind creditele acordate in franci elvetieni – CHF, inghetare curs valutar, denominare.
 • asistenta si reprezentarea clientilor in vederea redactarii notificarilor privind legea darii in plata nr. 77/2016
 • asistenta si reprezentarea clientilor in vederea notificarilor privind impreviziunea in contracte
 • activitati de negociere cu unitatile bancare


Colaboratori


 • Notarii publici de pe raza municipiului Iasi, si din orice alt judet
 • Camerele de Comert si Industrie din orice judet
 • Cabinete de mediatori din Iasi
 • Traducatori autorizati, executori judecatoresti
 • Experti contabili, tehnici din toate domeniile
 • Consilieri juridici
 • Firme prestatoare de servicii in toate domeniile conexe