Ana Maria Drăgan
avocat - mediator | Baroul Iasi | 0741.004.109

Servicii


roba

CONSULTATII JURIDICE

 • redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
 • elaborarea de opinii legale;
 • elaborarea de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
 • orice alte consultatii in domeniul juridic.

ASISTENTA SI REPREZENTAREA CLIENTILOR

 • In conditiile legii avocatul asigura asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor.
 • Asistarea si reprezentarea clientului cuprinde toate actele, mijloacele si operatiunile permise de lege si necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului.

ATESTAREA IDENTITATII PARTILOR, A CONTINUTULUI SI A DATEI ACTELOR PREZENTATE SPRE AUTENTIFICARE

 • Un act juridic semnat in fata avocatului, insotit de incheierea de data certa poate fi prezentat notarului spre autentificare. Putem autentifica acte constitutive, acte aditionale, declaratii pe proprie raspundere, contracte, etc.

ACTIVITATI DE MEDIERE

 • Medierea este o modalitate de solutionare a conflictelor, alternativa procesului obisnuit sau arbitraj. Medierea este o negociere asistata de un tert (mediatorul), respectiv o tehnica consensuala de rezolvare a conflictelor, constand intr-o comunicare permanent orientata catre incheierea unei intelegeri intre parti care au atat interese comune, cat si divergente. Mediatorul propune partilor in procedura de mediere o solutie, fara a avea atributia de a o impune acestora. Partile in procedura de mediere pot accepta sau refuza, in scris, propunerea finala de mediere (tranzactia).
 • Medierea are un caracter voluntar si se bazeaza pe conventia partilor (acord de mediere) de a rezolva o disputa sau o neintelegere.
 • Medierea este guvernata de principiul confidentialitatii.
 • Medierea este o procedura autonoma de reglementare a disputelor, conflictelor sau diferendelor intervenite intre persoanele fizice si/sau juridice
 • Acordul de mediere poate fi incheiat sub forma unei clauze contractuale sau sub forma unei conventii separate.
 • Partile, prin acordul lor de mediere, pot alege un avocat pe care il imputernicesc cu atributii de mediere. In exercitiul atributiei de mediere, avocatul are urmatoarele indatoriri:
  • de a se informa in legatura cu conflictul si cu pozitia fiecareia dintre parti;
  • de a informa partile asupra drepturilor si obligatiilor acestora, fiindu-i interzis sa dea consultatii juridice;
  • de a facilita sau de a intermedia comunicarea intre parti; comunicarea nu necesita prezenta fizica a partilor, avocatul putand comunica si separat cu fiecare dintre acestea, cu informarea lor prealabila;
  • de a redacta propunerea de solutie sub forma unei tranzactii, partiale sau totale, dupa caz.
 • In procedura de mediere, partile pot fi asistate de avocati, altii decat avocatul mediator. Medierea poate fi utilizata in toate cazurile in care, potrivit legii, partile pot incheia un compromis, cu respectarea dispozitiilor de ordine publica. In litigiile comerciale avocatul mediator poate participa, in aceasta calitate, in procedura concilierii prealabile pentru rezolvarea partiala sau totala a disputelor angajate intre parti.